Samarbeidspartnere

Norinnova Forvaltning AS skal sikre en solid strøm av prosjekter til investeringsselskapene gjennom regelmessig oppfølging mot relevante miljøer som kan representere prosjekttilgang innen investeringsområdene. Gjennom Norinnova Invest er forvaltningen representert i flere av styrene til porteføljeselskapene.

Norinnova  AS er et innovasjonsselskap for kommersialisering av nye teknologi- og forskningsbaserte forretningsideer. Selskapet har gjennom dette en sterk forankring til FoU-miljøene i Tromsø og samtidig et tett samarbeid med det kunnskapsintensive næringslivet i nord.


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress