Samarbeidspartnere

Norinnova Forvaltning AS skal sikre en solid strøm av prosjekter til investeringsselskapene gjennom regelmessig oppfølging mot relevante miljøer som kan representere prosjekttilgang innen investeringsområdene. Gjennom investeringsselskapenes eierskap, er Norinnova Forvaltning AS representert i styrer i følgende selskaper:

logoorigo1Origo Nord skal gjennom gode innovasjonsprosesser og investeringer tilrettelegge og være pådriver for næringsutvikling, og et bindeledd mellom FoU-miljø og næringsliv.

logofpnForskningsparken i Narvik – FPN – er et voksende kreativt og utviklende miljø i stadig vekst. Ved aktiv bruk av kapital, kompetanse og alliansepartnere skal FPN styrke eksisterende bedrifter samt etablere næringsvirksomhet basert på nyere forsknings- og utviklingsresultater.

Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap for kommersialisering av nye teknologi- og forskningsbaserte forretningsideer. Selskapet har gjennom dette en sterk forankring til FoU-miljøene i Tromsø og samtidig et tett samarbeid med det kunnskapsintensive næringslivet i nord.


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress