Forvaltning

Norinnova Forvaltning AS forvalter investeringer for følgende fond:

NorInnova Invest AS

NorInnova Invest AS er et investeringsfond som investerer i såkorn- og tidlig venturefase i selskaper i Nord-Norge. Fondets størrelse er 271,5 millioner kroner. NorInnova Invest AS ble etablert i 2007, og har investert i flere selskaper i Nord-Norge. Følg kobling til fondets hjemmeside for nærmere beskrivelse av portefølje samt annen informasjon. Fondet ble lukket 1.1.2013 for nyinvesteringer og gjør bare oppfølgningsinvesteringer i egen portefølje og skal etter planen avvikles 31.12 2025.

Norinnova AS

Norinnova  AS er et innovasjonsselskap for kommersialisering av nye teknologi- og forskningsbaserte forretningsideer. Norinnovas bidrag til utvikling av ny næringsvirksomhet kan skje gjennom etablering av nye bedrifter. Følg kobling til innovasjonsselskapets hjemmeside for nærmere beskrivelse av portefølje samt annen informasjon.


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress