Ayanda AS selger datterselskapet Ayanda GmbH & KG til Sirio Pharma Group

14. desember 2016

Ayanda AS selger Ayanda GmbH & KG til Sirio Pharma Group. Datterselskapet som er solgt, produserer i all hovedsak gelatinkapsler til Omega-3 markedet. Ayanda AS vil fremover fokusere på selskapets lovende Concordix teknologi.

Norinnova Forvaltning AS forvalter investeringene til fondet Norinnova Invest AS. Fondet har investert i selskapet Ayanda AS.

Lenke til artikkel på Nord24.no

Lytix Biopharma: «Pre-clinical evidence shows LTX-315 makes «cold» tumours «hot»

1. november 2016

Interessant informasjon om produktkandidat LTX-315 presentert i nyhetsbrev fra selskapet Lytix Biopharma AS.

I henhold til plan fra selskapet planlegges børsintroduksjon (IPO) i Q3/Q4-2017.

Norinnova Invest AS, som forvaltes av Norinnova Forvaltning AS, har investert i Lytix Biopharma AS.

Ayanda Group AS henter 26 mill. kroner i emisjon!

1. februar 2016

I januar 2016 ble det gjennomført en emisjon på 26,2 mill. kr i Ayanda Group AS , hvorav Norinnova Invest AS tegnet seg for 2,1 mill. kr.

Totalt har fondet investert 30,5 mill. kroner i selskapet og har en eierandel på 9,1 %.

Karl-Johan Jakola, Ansvarlig Partner i Norinnova Forvaltning, er styremedlem i Ayanda Group AS.

For mer informasjon om selskapet, kan det leses her!

Norinnova Forvaltning AS tildeles forvaltning av nytt landsdekkende såkornfond!

25. november 2015

Norinnova Forvaltning AS er valgt som forvalter av ett nytt landsdekkende såkornfond. Forvalter skal hente inn privat kapital i månedene fremover. Det nye såkornfondet vil være på minimum 300 millioner kroner. Staten deltar med 150 millioner kroner i hvert fond. Investorene må stille med minst samme beløp. Jeg håper og tror at investorer i hele landet vil være med på å bygge opp fremtidens næringsliv, uttalte næringsminister Monica Mæland til Innovasjon Norge. De nye fondene vil trolig gjøre sine første investeringer sommeren 2016.

Pressmelding Innovasjon Norge

Emisjon gjennomført i selskapet Prophylix Pharma AS!

30. juni 2015

Det er gjennomført en emisjon i selskapet Orthogenics AS i juni 2015. Totalt emittert beløp er på i underkant av 4,4 mill. kroner.

Fonde Norinnova Invest AS eier per dags dato 36,2 % av aksjene i Prophylix Pharma AS. Dette fondet forvaltes av Norinnova Forvaltning AS.

Karl-Johan Jakola, partner i Norinnova Forvaltning AS, er styreleder i selskapet.

Lytix Biopharma announces a Proof of Concept milestone for LTX-315

27. april 2015

Lytix Biopharma AS har oppnådd viktig milepæl for LTX-315:

http://www.lytixbiopharma.com/news/294/252/Lytix-Biopharma-announces-a-Proof-of-Concept-milestone-for-LTX-315.html

Fondet Norinnova Invest AS er aksjonær i selskapet. Karl-Johan Jakola, Ansvarlig Partner i Norinnova Forvaltning AS, er styremedlem i Lytix Biopharma AS.

Emisjon i 2K Tools AS

17. april 2015

Det er gjennomført en emisjon i selskapet 2K Tools AS i april 2015. Totalt emittert beløp er 1.35 mill. kr. Norinnova Invest AS har deltatt i emisjonen, og eier nå totalt 33 % av selskapets aksjer. For mer informasjon om 2K Tools, kan man besøke selskapets hjemmeside. Norinnova Forvaltning AS er forvalter for Norinnova Invest AS.

Karl-Johan Jakola, Ansvarlig Partner i Norinnova Forvaltning AS, er styremedlem i 2K Tools.

Vellykket emisjon gjennomført i Lytix Biopharma AS

7. januar 2015

Selskapet Lytix Biopharma har gjennomført en emisjon mot eksisterende og nye aksjonærer. Totalt har selskapet hentet inn i overkant av 50 millioner kroner. Dette sikrer finansiell stabilitet for selskapet i en viktig fase. Norinnova Invest AS, som forvaltes av Norinnova Forvaltning AS, deltok også i emisjonen. Totalt har fondet investert 25,4 mill. kroner i selskapet. Karl-Johan Jakola er styremedlem i Lytix Biopharma AS.

Pressemelding

Prophylix Pharma AS i nyhetsbildet!

6. oktober 2014

Prophylix Pharma AS får flott omtale i Nordlys og Finansavisen i forbindelse start av fase I/II forsøk. I tillegg har selskapet inngått et samarbeid med New York Blood Center og BloodCenter of Wisonsin samt en en produksjonsavtale med Emergent BioSolutions. Mer om dette kan leses på selskapets nyhetsside!

Omtale i Nordlys

Positiv omtale av Calanus i Finansavisen!

26. mai 2014

Den 21. mai 2014 var store deler av forsiden til Finansavisen viet til det lovende selskapet Calanus AS. Fondet Norinnova Invest AS eier i overkant 20 % av Calanus AS. Dette fondet forvaltes av Norinnova Forvaltning AS.

PDF


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress