Norinnova Invest eide 40% av aksjene i Dualog AS som ble solgt i oktober 2023.

7. desember 2023

Pressemelding_Dualog_10_oktober_2023

https://www.nordlys.no/lokale-aktorer-og-japansk-shipping-gigant-kjoper-stor-aksjepost-i-tromso-suksess/s/5-32-190210

 

Resight AS solgt til Embriq AS

7. desember 2023

Resight AS ble solgt til Embriq AS i august 2021

Prophylix AS selges til amerikansk legemiddelselskap

23. august 2019

Prophylix AS signerte fredag 28.6.2019 en «Asset purchase agreement» med Rallybio IPA ltd, USA. Rallybio er et bioteknologisk utviklings-/investeringsselskap som investerer i tidlig fase for å utvikle markedsklare produkter innen små molekyler, proteiner og antistoffer.

Dette er en gledelig nyhet for fondet Norinnova Invest AS som eier 31,7 % av Prophylix AS indirekte via morselskapet Prophylix Pharma Holding AS. Fondet har vært aksjonær i selskapet siden 2009.

Avtalen gir et godt grunnlag for å kunne oppnå en meget hyggelig avkastning for aksjonærene i fondet Norinnova Invest AS. Norinnova Forvaltning AS er forvalter for fondet Norinnova Invest AS.

Karl-Johan Jakola, Ansvarlig Partner i Norinnova Forvaltning AS, er styreleder i Prophylix AS og Prophylix Pharma Holding AS.

Finansavisen omtalte nyheten 22.8.2019. Oppslag:

Forside Finansavisen 22.8.2019

Side 10 Finansavisen 22.8.2019

Side 11 Finansavisen 22.8.2019

Prophylix AS inngår produksjonsavtale med Emergent BioSolutions Inc.

6. august 2019

Prophylix AS har med inngåelse av produksjonsavtale med Emergent BioSolutions Inc. oppnådd en viktig milepæl. Avtalen innebærer produksjon av NAITgam (under utvikling). Selskapet er i rute med tanke på initiering av fase I/II studie tidlig neste år med formål om å utvikle Naitgam som legemiddel til forebygging mot FNAIT.

http://www.prophylix.com/news-and-links/

Norinnova Forlvatning AS er forvalter for fondet Norinnova Invest AS. Fondet eier indirekte 31,7 % av Prophylix AS gjennom sitt eierskap i Prophylix Pharma Holding AS. Karl-Johan Jakola (Ansvarlig partner i Norinnova Forvaltning AS) er styreleder i Prophylix AS og Prophylix Pharma Holding AS.

 

Garanti- og reparasjonsemisjon i Lytix Biopharma

29. juni 2018

Lytix Biopharma AS har gjennomført en kapitalutvidelse hvor selskapet har hentet inn 32,45 mill. kroner. Totalt har selskapet dermed hentet inn 78 mill. kroner siste halvår,noe som sikrer selskapet likviditet til videre satsing. Fondet Norinnova Invest AS er aksjonær i selskapet og har deltatt i begge emisjonene i 2018. Norinnova Forvaltning AS er forvalter for fondet Norinnova Invest AS.

Emisjon i Vitux Group!

29. juni 2018

Selskapet Vitux Group AS har sikret seg finansiering til selskapets pharma utvikling  samt ferdigstilling av produksjonslinje 2 på Andenens. Det forventes at denne produksjonslinjen settes i drift i november 2018. Totalt emisjonsbeløp er på 8 mill. kroner.

Norinnova Invest AS er aksjonær i selskapet, og har deltatt i emisjonen. Karl-Johan Jakola, ansvarlig partner i Norinnova Forvaltning AS, er styremedlem i Vitux Group AS.

Emisjon i Calanus AS og oppnåelse av milepæl!

15. juni 2018

Selskapet  Calanus AS har gjennomført en emisjon mot eksisterende og nye aksjonærer. Totalt har selskapet hentet inn 65 millioner kroner i ny kapital til selskapet. Dette sikrer et godt finansielt fundament for selskapets ekspansive satsing.  Norinnova Invest AS deltok også i emisjonen. Totalt har fondet investert 16 mill. kroner i selskapet. Investeringene i Norinnova Invest forvaltes av Norinnova Forvaltning AS. Karl-Johan Jakola er styreleder i Calanus samt ansvarlig partner i Norinnova Forvaltning AS.

I tillegg til vellykket emisjon har selskapet også oppnådd en viktig milepæl – selskapet har høstet 1.000.000 kg raudåte hittil i år.

Pressmelding

Exit i Arena Norge AS!

11. april 2018

Fondet Norinnova Invest AS har solgt aksjene i Arena Norge AS til Xledger AS. Norinnova Invest har vært aksjonær i selskapet siden 2007 og har vært en viktig bidragsyter til den flotte utviklingen som selskapet har hatt de siste årene. Fondets eierandel i selskapet før salg var 50,3 %. Xledger overtar 75 % av aksjene i selskapet, resterende 25 % vil fortsatt bli eid av ansatte i selskapet.

Karl-Johan Jakola, Ansvarlig Partner i Norinnova Forvaltning AS, har vært styreleder i Arena Norge siden 2003. Norinnova Forvaltning AS er forvalter for fondet Norinnova Invest AS.

Pressemelding

Dualog inngår strategisk samarbeid med NYK

12. juni 2017

Pressemelding

Vellykket emisjon i Lytix Biopharma AS

29. mai 2017

Selskapet Lytix Biopharma henter totalt 80 mill. kr i ny emisjon. Norinnova Forvaltning AS forvalter investeringene til fondet Norinnova Invest AS – dette fondet har aksjer i Lytix Biopharma AS.

Pressemelding 


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress