Teamet

Karl Johan Jakola, ansvarlig partner

Karl Johan (født 1954) har flere års erfaring innenfor næringsliv samt to års erfaring fra internasjonal forretningsutvikling i USA og England. Han er utdannet Cand. Real fra Universitetet i Tromsø og har tilleggsutdanning innenfor økonomi og jus. Har erfaring fra omlag 80 bedriftsetableringer og 50 styreverv. Karl-Johan er medlem i Etisk råd i Norsk Venturekapitalforening (NVCA).

E-post: karl-johan@norinnovaforvaltning.no
Mobil: 90 55 90 01

Jan KristoffersenJan Kristoffersen, partner

Jan (født 1955) har mange års erfaring fra investeringsvirksomhet, forretningsutvikling og styreverv i omlag 20 oppstartsselskap. Han er utdannet Fiskerkandidat fra Norges Fiskerihøyskole, Universitet i Tromsø.

Jan Kristoffersen vil gå ut som partner 01.01.24 da forvaltningsoppgavene gradvis er redusert i Norinnova Invest siden 2019 og at Fondet skal avsluttes innen 31.12 2025.

E-post: jan@norinnovaforvaltning.no
Mobil: 91 34 84 35

 

 


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress