Emisjon i Vitux Group!

29. juni 2018

Selskapet Vitux Group AS har sikret seg finansiering til selskapets pharma utvikling  samt ferdigstilling av produksjonslinje 2 på Andenens. Det forventes at denne produksjonslinjen settes i drift i november 2018. Totalt emisjonsbeløp er på 8 mill. kroner.

Norinnova Invest AS er aksjonær i selskapet, og har deltatt i emisjonen. Karl-Johan Jakola, ansvarlig partner i Norinnova Forvaltning AS, er styremedlem i Vitux Group AS.


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress