Exit i Arena Norge AS!

11. april 2018

Fondet Norinnova Invest AS har solgt aksjene i Arena Norge AS til Xledger AS. Norinnova Invest har vært aksjonær i selskapet siden 2007 og har vært en viktig bidragsyter til den flotte utviklingen som selskapet har hatt de siste årene. Fondets eierandel i selskapet før salg var 50,3 %. Xledger overtar 75 % av aksjene i selskapet, resterende 25 % vil fortsatt bli eid av ansatte i selskapet.

Karl-Johan Jakola, Ansvarlig Partner i Norinnova Forvaltning AS, har vært styreleder i Arena Norge siden 2003. Norinnova Forvaltning AS er forvalter for fondet Norinnova Invest AS.

Pressemelding


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress