Norinnova Forvaltning AS tildeles forvaltning av nytt landsdekkende såkornfond!

25. november 2015

Norinnova Forvaltning AS er valgt som forvalter av ett nytt landsdekkende såkornfond. Forvalter skal hente inn privat kapital i månedene fremover. Det nye såkornfondet vil være på minimum 300 millioner kroner. Staten deltar med 150 millioner kroner i hvert fond. Investorene må stille med minst samme beløp. Jeg håper og tror at investorer i hele landet vil være med på å bygge opp fremtidens næringsliv, uttalte næringsminister Monica Mæland til Innovasjon Norge. De nye fondene vil trolig gjøre sine første investeringer sommeren 2016.

Pressmelding Innovasjon Norge


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress