Emisjon gjennomført i selskapet Prophylix Pharma AS!

30. juni 2015

Det er gjennomført en emisjon i selskapet Orthogenics AS i juni 2015. Totalt emittert beløp er på i underkant av 4,4 mill. kroner.

Fonde Norinnova Invest AS eier per dags dato 36,2 % av aksjene i Prophylix Pharma AS. Dette fondet forvaltes av Norinnova Forvaltning AS.

Karl-Johan Jakola, partner i Norinnova Forvaltning AS, er styreleder i selskapet.


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress