Emisjon i 2K Tools AS

17. april 2015

Det er gjennomført en emisjon i selskapet 2K Tools AS i april 2015. Totalt emittert beløp er 1.35 mill. kr. Norinnova Invest AS har deltatt i emisjonen, og eier nå totalt 33 % av selskapets aksjer. For mer informasjon om 2K Tools, kan man besøke selskapets hjemmeside. Norinnova Forvaltning AS er forvalter for Norinnova Invest AS.

Karl-Johan Jakola, Ansvarlig Partner i Norinnova Forvaltning AS, er styremedlem i 2K Tools.


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress