Positiv omtale av Calanus i Finansavisen!

26. mai 2014

Den 21. mai 2014 var store deler av forsiden til Finansavisen viet til det lovende selskapet Calanus AS. Fondet Norinnova Invest AS eier i overkant 20 % av Calanus AS. Dette fondet forvaltes av Norinnova Forvaltning AS.

PDF


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress