Emisjon gjennomført i Proaware AS

11. april 2014

I april 2014 ble det gjennomført en emisjon på 1,4 mill. kr i Proware AS , hvorav Norinnova Invest AS tegnet seg for 750.000 kr. Norinnova Forvaltning AS er forvalter for Norinnova Invest AS.

Totalt har fondet investert 4,3 mill. kroner og har en eierandel på 42,9 % av selskapet.

Tore Normann, Investeringsrådgiver i Norinnova Forvaltning, er styremedlem i Proaware AS.

For mer informasjon om selskapet, kan det leses her!


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress