Emisjon i Orthogenics AS

23. januar 2014

Det ble gjennomført en emisjon i selskapet Orthogenics AS i juni 2013. Totalt emittert beløp er på i overkant av 1,5 mill. kroner.

Karl-Johan Jakola, partner i Norinnova Forvaltning AS, er styreleder i Orthogenics AS.


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress