Kapitalforhøyelse i 2K Tools AS

19. desember 2013

I desember 2013 ble det gjennomført en kapitalforhøyelse med gjeldskonvertering og kontantinnskudd i selskapet 2K Tools AS. Totalt beløp som ble konvertert var 1.598.800 kr, av dette konverte Norinnova Invest AS 661.09 kr. Selskapet ble også tilført kontantinnskudd for til sammen 2.034.375 kroner. Av dette tegnet Norinnova Invest AS seg for 782.648 kroner. Investeringene i fondet Norinnova Invest AS forvaltes av Norinnova Forvaltning AS.

Totalt har Norinnova Invest AS investert 6,3 mill. kroner og har en eierandel på 32,7 % av selskapet.

Karl-Johan Jakola, partner i Norinnova Forvaltning, er styremedlem i 2k Tools AS.

Mer informasjon om selskapet kan finnes her!


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress