Emisjon i Orthogenics AS

25. juni 2013

Det ble gjennomført en emisjon i selskapet Orthogenics AS i juni 2013. Totalt emittert beløp er på i overkant av 1,5 mill. kroner.

Norinnova Invest AS eier per dags dato 15,7 % av aksjene i Orthogenics AS. Dette fondet er under forvaltning av Norinnova Forvaltning AS.

Karl-Johan Jakola, partner i Norinnova Forvaltning AS, er styreleder i Orthogenics AS.


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress