Oppfølgningsinvestering i Proaware AS

10. juni 2013

Fondet Norinnova Invest AS har i mars 2013 gjort en oppfølgningsinvestering i Proaware AS på 250.000 kroner, og har dermed investert totalt 3,25 mill. kroner i selskapet. Fondet har etter denne investeringen en eierandel på 38,6 %.

For mer informasjon om Proaware AS anbefales selskapets hjemmeside!

Tore Normann, investeringsrådgiver i Norinnova Forvaltning AS, er styremedlem i Proaware AS.


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress