Emisjon i SDU AS

10. juni 2013

Det ble gjennomført en emisjon i selskapet SDU AS i april 2013. Av totalt emittert beløp på 0,8 mill. kroner, tegnet Norinnova Invest AS seg for 0,35 mill. kroner.

Norinnova Invest AS, som forvaltes av Norinnova Forvaltning AS, eier per dags dato 37,3 % av aksjene i SDU AS.

Karl-Johan Jakola, partner i Norinnova Forvaltning AS, er styremedlem i SDU AS.


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress