Emisjon i Orthogenics AS

30. januar 2013

Det ble gjennomført en emisjon i selskapet Orthogenics AS i januar 2013. Emisjonen ble overtegnet, totalt emittert beløp er på i overkant av 2 mill. kroner.

Norinnova Invest AS eier per dags dato 15,6 % av aksjene i Orthogenics AS. Fondet forvaltes av Norinnova Forvaltning AS.

Karl-Johan Jakola, partner i Norinnova Forvaltning AS, er styreleder i Orthogenics AS.


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress