Oppfølgningsinvestering i SnapTV AS

23. januar 2013

Fondet Norinnova Invest AS har i løpet av 2012 gjort 3 oppfølgningsinvesteringer i SnapTV AS. Fondet har ytt selskapet ansvarlige lån på totalt 3 mill. kroner. Totalt er SnapTV AS tilført 6,45 mill. kroner i 2012.

Totalt har fondet investert 12,5 mill. kroner inklusiv ansvarlig, konvertible lån og har en eierandel på 24 % av selskapet.

Jan Kristoffersen, partner i Norinnova Forvaltning AS, er styremedlem i SnapTV AS.

Fondet Norinnova Invest AS forvaltes av Norinnova Forvaltning AS.

For mer informasjon om selskapet, kan det leses her!


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress