Etablering av selskapet SDU AS

23. januar 2013

Det er foretatt en fisjon av selskapet 2K Tools AS ved ved at SDU AS er fisjonert ut av selskapet med samme eierfordeling som for 2K Tools AS. I tillegg er SDU AS tilført 450.000 kroner i ansvarlig lån, herav 150.000 kroner fra Norinnova Invest AS. Begge selskapene inngår nå i investeringsporteføljen til fondet Norinnova Invest AS.

Fondet forvaltes av Norinnova Forvaltning AS. Karl-Johan Jakola er styremedlem i både 2K Tools AS og SDU AS.


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress