Ansvarlig lån til 2K Tools AS

23. januar 2013

Fondet Norinnova Invest AS har i desember 2012 ytt 2K Tools AS et  ansvarlig lån på 500.000 kr av totalt 1,2 mill. kroner.

Totalt har fondet investert 5,5 mill. kroner inklusiv ansvarlig, konvertible lån og har en eierandel på 30,5 % av selskapet.

Karl-Johan Jakola, partner i Norinnova Forvaltning, er styremedlem i 2K Tools AS.

For mer informasjon om selskapet, kan det leses her!


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress