Oppfølgningsinvestering i 2K Tools AS

17. april 2012

Fondet Norinnova Invest AS har i mars 2012 gjort en oppfølgningsinvestering i 2K Tools AS på 1,2 mill. kroner, og har dermed investert totalt 5,8 mill. kroner i selskapet. Totalt ble det tilført 2,65 mill. kroner hvorav Såkorninvest II AS og Narvik Kapital AS investerte henholdsvis 1,2 og 0,15 mill. kroner. Fondet har etter denne investeringen en eierandel på 30,5 %. Emisjonsbeløpet skal benyttes til å styrke organisasjonen på salgs- og markedssiden, samt starte utviklingen av ett nytt produkt. Karl-Johan Jakola er styremedlem i selskapet. For mer informasjon om 2K Tools AS anbefaler vi selskapets hjemmeside.

Norinnova Forvaltning AS er forvalter for fondet Norinnova Invest AS.


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress