Oppfølgningsivestering i Probio ASA

30. januar 2012

Norinnova Forvaltning AS har på vegne av fondet Norinnova Invest AS, gjort en oppfølgningsinvestering i Probio ASA på 1,040 mill. kroner i januar 2012. Totalt har fondet investert 25,6 mill. kroner i selskapet. Emittert kapital i denne emisjonen var på totalt 20 mill. kroner.

I tillegg til NorInnova Invest AS sin eierpost på 6,9 % i ProBio, eier Norinnova Technology Transfer AS 7,0 % av selskapet.

Karl-Johan Jakola, partner i Norinnova Forvaltning, er styremedlem i ProBio ASA.

For mer informasjon om Probio ASA, les her!


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress