Oppfølgningsinvestering i Proaware AS

2. januar 2012

Norinnova Forvaltning AS har på vegne av fondet Norinnova Invest AS har i desember 2011 gjort en oppfølgningsinvestering i Proaware AS på 500.000 kroner. Fondet har dermed investert totalt 3 mill. kroner i selskapet og har en eierandel på 37,4 %.

For mer informasjon om Proaware AS anbefales selskapets hjemmeside!


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress