Oppfølgningsinvestering i Calanus AS

2. januar 2012

På vegne av fondet Norinnova Invest AS, har Norinnova Forvaltning AS i desember 2011 gjort en oppfølgningsinvestering i Calanus AS på 4.000.000 kroner. Fondet har dermed investert totalt 14 mill. kroner i selskapet og har etter denne investeringen en eierandel på 20,5 %. Norinnova Forvaltning AS forvalter også fondet Norinnova AS sine investeringer i Calanus AS, dette fondet har en eierandel på 11 % i selskapet.

For mer informasjon om Calanus AS anbefales selskapets hjemmeside!


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress