Oppfølgningsinvestering i Dualog AS

5. oktober 2011

Norinnova Forvaltning AS har på vegne av Norinnova Invest AS  i oktober 2011 gjort en oppfølgningsinvestering i Dualog AS på 3 mill. kroner, fondet har dermed investert totalt 11,65 mill. kroner i selskapet. Emisjonen ble ble rettet mot eksisterende aksjonærer samt ansatte i selskapet. Emisjonen ble overtegnet. Fondet har etter denne investeringen en eierandel på 21,6 %.

For mer informasjon om Dualog AS anbefales selskapets hjemmeside!


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress