Oppfølgningsinvestering i Proaware AS

26. juli 2011

Norinnova Forvaltning AS har på vegne av fondet Norinnova Invest AS har i mai 2011 gjort en oppfølgningsinvestering i Proaware AS på 1.000.000 kroner. Fondet har dermed investert totalt 2,5 mill. kroner i selskapet og har en eierandel på 33,3 %.

For mer informasjon om Proaware AS anbefales selskapets hjemmeside!


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress