Oppfølgningsinvestering i Ortogenics AS

17. juni 2011

Fondet Norinnova Invest AS har i juni 2011 gjort en oppfølgningsinvestering i Orthogenics AS på 1.970.546 kroner, og har dermed investert totalt 10 mill. kroner i selskapet. Fondet har etter denne investeringen en eierandel på 18,8 %. Emittert kapital i denne emisjonen var på totalt 3,94 mill. kroner.

Norinnova Forvaltning er forvalter for Norinnova Invest og Norinnova. Norinnova er også aksjeeier i Orthogenics AS.

For mer informasjon om Orthogenics anbefales selskapets hjemmeside!


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress