Oppfølgningsinvestering i Narvik Composite AS

17. juni 2011

Fondet Norinnova Invest AS har i april 2011 gjort en oppfølgningsinvestering i Narvik Composite AS (tidligere Vivision Roller AS) på 1.000.000 kroner, og har dermed investert totalt 2,5 mill. kroner i selskapet. Fondet har etter denne investeringen en eierandel på 17 %. Emittert kapital i denne emisjonen var på totalt 3 mill. kroner.

For mer informasjon om Narvik Composite AS anbefales selskapets hjemmeside!


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress