Oppfølgningsinvestering i SnapTV AS

18. mai 2011

Norinnova Invest AS har i mai 2011 gjort en oppfølgningsinvestering i SnapTV AS på 2.000.000 kroner, og har dermed investert totalt 9,5 mill. kroner i selskapet. Fondet har etter denne investeringen en eierandel på 24 %. Norinnova Forvaltning AS er forvalter for fondet Norinnova Invest AS.

Jan Kristoffersen, partner i Norinnova Forvaltning AS, er styremedlem i SnapTV AS.

For mer informasjon om SnapTV AS anbefales selskapets hjemmeside!


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress