Oppfølgningsinvestering i Probio ASA

3. januar 2011

Norinnova Forvaltning AS har på vegne av fondet Norinnova Invest AS, gjort en oppfølgningsinvestering i Probio ASA på 2,8 mill. kroner i desember 2010. Totalt har fondet investert 24,6 mill. kroner i selskapet. Emittert kapital i denne emisjonen var på totalt 55 mill. kroner.

I tillegg til NorInnova Invest AS sin eierpost på 7,1 % i ProBio, eier Norinnova AS 8,0 % av selskapet.

Karl-Johan Jakola, partner i Norinnova Forvaltning, er styreleder i ProBio ASA.

Pressemelding fra selskapet kan leses her!

For mer informasjon om Probio ASA, les her!


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress