Oppfølgningsinvestering i Lytix Biopharma AS

3. januar 2011

Norinnvoa Forvaltning har på vegne av fondet Norinnova Invest AS, gjort en oppfølgningsinvestering i Lytix Biopharma AS på 4 mill. kroner i desember 2010. Totalt har fondet investert 22,3 mill. kroner i selskapet. Emittert kapital i denne emisjonen var på totalt 50 mill. kroner.

I tillegg til NorInnova Invest AS sin eierpost på 6,7 % i Lytix Biopharma AS, eier Norinnova AS 3,7 % av selskapet.

For mer informasjon om Lytix Biopharma, les her!


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress