Investering i Prophylix Pharma AS

9. april 2010

Norinnova Forvaltning AS har på vegne av Norinnova Invest AS i mars 2010 investert, sammen med Sarsia Seed AS, i Prophylix Pharma AS og eier hver 7,7% av selskapet. Selskapet ble etablert i 2009 basert på unik forskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge som kan resultere i et nytt produkt basert på profylaktisk behandling av en sjelden immunologisk sykdom (neonatal alloimmun trombocytopeni) hos fostre og nyfødte barn som kan føre til hjerneblødning med dødelig utgang, eller til varig hjerneskade hos barnet. Utviklingstiden er estimert til 3-4 år. Det er avtalt oppfølgingsinvesteringer basert på oppnådde milepæler i selskapet.

I tillegg til Norinnova Invest sin eierpost, eier Norinnova AS 10,8% av selskapet.

Karl-Johan Jakola, partner i Norinnova Forvaltning, er styreleder i selskapet og som daglig leder er professor Bjørn Skogen ansatt.


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress