Nyansettelse i Norinnova Forvaltning!

28. oktober 2009

Tore Normann (42 ) er ansatt som investeringsrådgiver/porteføljeforvalter i Norinnova Forvaltning og tiltrer stillingen 1. januar 2010. Tore kommer fra Norinnova AS, der han har vært ansatt som seniorrådgiver/prosjektleder for FORNY-programmet. Vi ser fram til å styrke Norinnova Forvaltning teamet med en hyggelig og kompetent medarbeider.


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress