tromsobild.jpg

Om selskapet

Norinnova Forvaltning AS er et kapitalforvaltningsselskap som forvalter investeringer i fondene NorInnova Invest AS og Norinnova AS.

Selskapet ble stiftet i 2007 og er lokalisert i Forskningsparken i Tromsø.
Norinnova Forvaltning AS eies av partnerne Karl-Johan Jakola og Jan Kristoffersen.

Norinnova Forvaltning er medlem i Norsk Venturekapitalforening (NVCA). Norinnova Forvaltning AS følger de etiske retningslinjer utarbeidet for medlemmer av NVCA. Partner Karl-Johan Jakola er medlem i etisk råd i NVCA og har også fått publisert en artikkel i foreningens årbok.


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress